THƯ VIỆN

Tổng Đài MyPBX U100

MyPBX U100 là một tổng đài IP lên đến 100 người sử dụng. Trong đó, nó hỗ trợ truy cập mạng ISDN BRI, PSTN, GSM / CDMA / UMTS và VoIP. Hiệu suất cao, ổn định và khả năng tương thích tốt, kết hợp với chức năng phong phú, MyPBX U100 là giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn.

Read More