THƯ VIỆN

Box ghi âm điện thoại Tansonic 1 line

Box ghi âm điện thoại Tansonic 1 line, Card ghi âm Tansonic 1 line ghi âm 1 cuộc gọi, tự động ghi âm hiển thị số gọi đên trên nhiều máy tính. Hỗ trợ API cho các nhà phát triển phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM, Hỗ trợ phần mềm tiếng Việt

Read More