THƯ VIỆN

Tổng Đài MyPBX Standard

Tổng đài MyPBX Standard cung cấp những tính năng cao cấp cho doanh nghiệp nhỏ (lên đến 100 người dùng) ở một mức giá cạnh tranh đi kèm sự ổn định và đơn giản. Nó hỗ trợ nhiều loại cổng điện thoại khác nhau, tạo điều kiện chuyển đổi dễ dàng sang VoIP.

Read More