THƯ VIỆN

Gateway GSM VOIP Yeastar TG1600

Yeastar TG1600 là một VoIP GSM / CDMA cổng với 16 kênh cung cấp / kết nối mạng CDMA GSM cho softswitches, và IP-PBX. Đư ợc thiết kế để giảm chi phí của các cuộc gọi điện thoại, nó có thể tìm ra con đường với giá rẻ nhất và sử dụng thẻ SIM kiệm nhất.

Read More