THƯ VIỆN

Box ghi âm Tansonic 2 line

Box ghi âm Tansonic 2 line TX2006U2 USB, ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính. Hỗ trợ API cho các nhà phát triển phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM, Hỗ trợ phần mềm tiếng Việt

Read More