THƯ VIỆN

Box ghi âm Tansonic 16 line

Box ghi âm Tansonic 16 line điện thoại giao tiếp máy tính bằng cổng USB của máy tính.Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, hiển thị thông tin khách hàng gọi đến trên máy tính hoặc nhiều máy tính trong mạng LAN.

Read More