THƯ VIỆN

Yealink CPE80 – Micro mở rộng điện thoại CP860

Micro mở rộng Yealink CPE80 Là micro mở rộng dùng chung với Yealink CP860, một bộ điện thoại Yealink CP860 có thể sử dụng được 2 bộ Yealink CPE80 sử dụng cho những cuộc họp đông người với bàn họp dài hoặc ở góc xa, có bán kính thu nhận âm thanh lên tới 3m. 

Read More