THƯ VIỆN

Box ghi âm Tansonic 4 line

Box ghi âm Tansonic 4 line Ghi âm đồng thời 4 số điện thoại. Tự động ghi âm các cuộc gọi đến và đi, hiển thị thông tin khách hàng gọi đến trên máy tính hoặc nhiều máy tính trong mạng LAN.

Read More