THƯ VIỆN

Gateway MTG200-1E1

Gateway MTG200-1E1 được thiết kế tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp. Nó hỗ trợ 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thời. sử dụng cho  IPPBX và các trung tâm cuộc gọi. Hỗ trợ cho người dùng nhiều tính năng đảm bảo  cung cấp chất lượng âm thanh hoàn hảo cho người sử dụng.

Read More