THƯ VIỆN

Dinstar MTG3000 E1/T1 trunk

Thiết bị gateway Dinstar MTG3000 là một thiết bị vổng voip, được thiết kế dành cho các nhà phát triển viễn thông với độ chính xác, tin cậy và hiệu quả cao hơn. gateway MTG3000 hỗ trợ một loạt các giao thức, chuyển đổi tín hiệu truyền thống với SIP như SS7 và PRI. – Dinstar MTG3000 hỗ trợ codec, cung cấp công nghệ mã hóa tín hiệu và công nghệ nhận dạng giọng nói thông minh.

Read More