THƯ VIỆN

Điện thoại Grandstream DP720 DECT – Mới

Điện thoại Grandstream DP720 DECT Điện thoại Grandstream DP720 DECT có tầm phát lên tới 300 mét ngoài trời và 50 mét trong nhà từ trạm gốc. Nó đã được thiết kế cho những người dùng cần di chuyển trong khi trên điện thoại. Đây là điện thoại không dây sóng Dect cầm tay tương thích với trạm gốc Grandstream DP750 DECT VoIP.

Read More