THƯ VIỆN

GATEWAY DINSTAR UC100-1G1S1O

UC100 là một cổng đa chức năng, tích hợp dịch vụ thoại và dịch vụ dữ liệu. Hỗ trợ giao thức SIP, gồm có 1 cổng GSM, 1 cổng FXS và 1 cổng FXO.

Read More