GIẢI PHÁP THƯ VIỆN

Làm sao chuyển đổi từ tổng đài analog sang sử dụng tổng đài IP

Làm sao chuyển đổi từ tổng đài analog sang sử dụng tổng đài IP? Cách nâng cấp tổng đài Analog lên tổng đài IP. Làm thế nào để liên kết nhiều chi nhánh sử dụng tổng đài nội bộ Analog. Giải pháp tiết kiệm chi phí gọi nội bộ chi nhánh. 1. Công ty tôi đang sử dụng tổng đài Analog (Panasonic, Siemens…). Khi tôi chuyển sang tổng đài IP thì có dùng được hệ thống cũ không? Trả lời Có thể dùng lại toàn bộ hệ thống mạng thoại…

Read More