THƯ VIỆN

Tai nghe Plantronics HW251N

Tai nghe Plantronics HW251N là một tai nghe hỗ trợ 1 bên tai, được thiết kế để làm việc trung tâm cuộc gọi nhưng không có tiếng ồn hủy bỏ. Đó là một ứng cử viên nặng cho những người mà không có một số tiền rất lớn để chi tiêu nhưng muốn sự an toàn và chất lượng phù hợp của một thương hiệu cũng được thành lập và thành công. Tai nghe chuyên dụng dành cho điện thoại viên. Kết nối với bộ tăng âm M22 Kết nối…

Read More