THƯ VIỆN

Gateway ATA Voip Newrock HX411

Gateway Newrock HX411 là thiết bị ATA chuyển đổi tín hiệu điện thoại analog sang IP tương thích với giao thức SIP, có hỗ trợ 1 cổng FXS và 1 cổng FXO. HX411 có thể sử dụng để chuyển các đường điện thoại cố định, fax kết nối với hệ thống điện thoại IP analog  (IP PBX) để sử dụng.

Read More
THƯ VIỆN

Gateway ATA Voip Newrock HX422

Gateway Newrock HX422 là thiết bị ATA chuyển đổi tín hiệu điện thoại analog sang IP tương thích với giao thức SIP, có hỗ trợ 2 cổng FXS và 2 cổng FXO, 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN). HX422 có thể sử dụng để chuyển các đường điện thoại cố định, fax kết nối với hệ thống điện thoại IP analog  (IP PBX) để sử dụng.

Read More
THƯ VIỆN

Gateway ATA Voip Newrock HX402

Gateway Newrock HX402 là thiết bị ATA chuyển đổi tín hiệu điện thoại analog sang IP tương thích với giao thức SIP, có hỗ trợ 2 cổng FXS. HX402 có thể sử dụng để chuyển các đường điện thoại cố định, fax kết nối với hệ thống điện thoại IP analog  (IP PBX) để sử dụng.

Read More