THƯ VIỆN

Logitech Group

Logitech Group Giải pháp ConferenceCam cho các cuộc họp với lên đến 14 người tham gia.Mics mở rộng tùy chọn có sẵn. Là dòng camera cao cấp của Logitech.

Read More