Phụ kiện Plantronics Blackwire C435

Khung choàng đầu tai nghe Plantronics C435 là Phụ kiện Plantronics Blackwire C435 bao hồm khung choàng sau đầu và hộp nhựa cứng, khung choàng đầu

Mô tả

Phụ kiện Plantronics Blackwire C435

P/N: 85694-01

Plantronics Blackwire C435 neckband Kit

  • Bao gồm khung choàng đằng sau đầu và hộp đựng
  • Hộp đựng này là lớn hơn so với trường hợp thực hiện bao gồm trong bộ Plantronics Blackwire C435
  • Hộp Cứng có vỏ carry là hoàn hảo cho chuyến du lịch
  • Phụ kiện Plantronics Blackwire C435 bao gồm nhiều thành phần khác. chỉ sử dụng cho tai nghe C435-M

Tìm theo tên: neckband kit cho plantronics c435, thay khung choàng đầu C435, phụ kiện c435, Phụ kiện Plantronics Blackwire C435