Điện thoại IP phone Cisco 7900 Series

Series điện thoại Cisco 7900 bao gồm các mã:

 • Cisco Unified IP Phone 7975G
 • Cisco Unified IP Phone 7965G
 • Cisco Unified IP Phone 7962G
 • Cisco Unified IP Phone 7945G
 • Cisco Unified IP Phone 7942G
 • Cisco Unified IP Phone 7931G

Mô tả

Điện thoại IP Cisco 7900 Series

Tận dụng ưu thế của mạng hội tụ thoại và dữ liệu, duy trì sự thuận tiện và tính thân thiện khách hàng được mong muốn từ điện thoại doanh nghiệp. Điện thoại IP hợp nhất của Cisco có thể giúp tăng năng suất bằng cách đáp ứng nhu cầu của những người dùng khác nhau trong tổ chức của quý vị.

Danh mục sản phẩm Điện thoại IP hợp nhất của Cisco Unified IP cung cấp:

 • Điện thoại IP có màn hình LCD với phím mềm linh động cho tính năng và chức năng cuộc gọi.
 • Hỗ trợ các dịch vụ thông tin, bao gồm khả năng Ngôn ngữ đánh dấu khả mở (XML) để mở rộng hệ thống điện thoại IP
 • Khả năng cắt gọt dịch vụ dựa trên XML, cho người dùng điện thoại IP truy nhập đến nhiều loại thông tin như chỉ số chứng khoán, danh bạ nhân viên và nội dung trên Web.

Series điện thoại Cisco 7900 bao gồm các mã:

 • Điện thoại Cisco Unified IP Phone 7975G
 • Điện thoại Cisco Unified IP Phone 7965G
 • Điện thoại Cisco Unified IP Phone 7962G
 • Điện thoại Cisco Unified IP Phone 7945G
 • Điện thoại Cisco Unified IP Phone 7942G
 • Điện thoại Cisco Unified IP Phone 7931G