VoIP và IP
Hỗ Trợ THƯ VIỆN

Các câu hỏi về sự cố của tổng đài điện thoại

Hỏi: Các máy nhánh của Tổng đài gọi nội bộ thì được nhưng không gọi ra ngoài được ?

Trả lời: Bạn vui lòng kiểm tra như sau :
– Kiểm tra các máy nhánh này có lập trình cấm gọi ra ngoài không ? Nếu đúng thì lập trình lại.
– Bạn đã trả tiền cước Bưu Điện chưa ?
– Kiểm tra các đường dây Bưu Điện còn hoạt tốt không bằng cách dùng máy trực bấm 81 + số di động, 82 + số di động …  . Từ đó xác định được đường dây thuê bao bị mất để yêu cầu Bưu điện sửa chữa.

cấu tạo hệ thống tổng đài nội bộ

Hỏi: Tổng đài điện thoại không hoạt động được, tất cả các máy nội bộ không có tín hiệu ?

Trả lời: Kiểm tra nguồn điện (công tắc nguồn, dây điện, ổ cắm)

Hỏi: Một số máy nhánh của Tổng đài nội bộ Panasonic KX-TEB308 không có tín hiệu ?

Trả lời: Dùng một máy điện thoại cắm vào từng Ext của tổng đài để xác định. Nếu điện thoại có nghe tone, thì bạn thay lại đoạn dây tín hiệu nối từ máy điện thoại đến tổng đài. Nếu điện thoại không có tone bạn gọi cho nhà cung cấp tổng đài đến bảo hành.

Hỏi: Máy nhánh của Tổng đài nội bộ gọi đi được nhưng máy khác gọi đến không được ?

Trả lời: Kiểm tra phần chuông của máy điện thoại còn hoạt động không.

Hỏi: Công ty tôi dủng tổng đài Panasonic, máy điện thoại của cô tiếp tân bị mất tín hiệu. Tôi muốn bấm lại đầu nối điện thoại nhưng thấy có 4 dây ?

Trả lời: Máy cô tiếp tân là máy key sẽ đặt ờ bàn tiếp tân dùng để trực máy và chuyển máy. Máy key sử dụng 4 dây, 2 dây ở giữa là tip & ring dùng cho thoại, 2 dây ngoài là 2 là data dùng trao dổi với tổng đài.
Máy con thông thường chỉ dùng 2 dây tip & ring thôi.

Hỏi: Công ty tôi dùng tổng đài Panasonic KX-TEB308. Trước đây chúng tôi lắp 3 line Bưu điện, hiện tại cắt 2 line và chỉ dùng 1 line ở CO 1. Có hiện tượng rất lạ là thỉnh thoảng gọi ra ngoài bằng cách bấm số 9 thì không thấy tín hiệu ?

Trả lời:
Khi có cuộc gọi từ bên ngoài vào thí CO1 bị chiếm, đồng thời lúc đó bạn gọi ra bằng cách bấm số 9 thì sẽ chiếm CO2 và CO3. Mà 2 line này bạn đã cắt thì bạn sẽ không nghe thấy tín hiệu.
Để tránh tình trạng này bạn nên disconet CO2 và CO3. Bạn dùng mã lệnh 400 để làm việc này.

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn thực hiện đàm thoại hội nghi tay ba của tổng đài Panasonic ?

Trả lời: Bạn nhấc máy điện thoại –> Nhấn số “9” để gọi ra ngoài –> Nhập số điện thoại cần gọi –> Nói chuyện –> Nhấn nút CONF / FLASH –> Nhấn số Ext cần đàm thoại –> Nói chuyện –> Nhấn nút CONF / FLASH –> Nhấn số “3” –> Đàm thoại hội nghị tay 3 được thực hiện.

Hỏi: Công ty tôi muốn nâng cấp tổng đài KX-TDA100 dùng cho 25 line điện thoại Bưu điện.  Tôi nên chọn Card CO loại nào và bao nhiêu card ?

Trả lời:  Với dung lượng như vậy bạn nên thuê đường E1 của Bưu điện, bạn phải trang bị một card E1 cho tổng đài KX-TDA100.

Related posts

Leave a Comment