GXP1760W

Điện thoại wifi Grandstream GXP1760W lý tưởng cho các doanh nghiệp đang phát triển. GXP1760W là một điện thoại IP tầm trung, có tính năng wifi thiết kế kiểu dáng đẹp và các tính năng âm lượng vừa phải.

Điện thoại wifi Grandstream GXP1760W lý tưởng cho các doanh nghiệp đang phát triển. GXP1760W là một điện thoại IP tầm trung, có tính năng wifi thiết kế kiểu dáng đẹp và các tính năng âm lượng vừa phải.

Related posts

Leave a Comment