GXP1782-4

Điện thoại IP Grandstream XP1782 là sản phẩm mới nhất của Grandstream trong thị trường điện thoại IP tầm trung. Thiết bị này được thiết kế cho những người muốn có một chiếc điện thoại cấp doanh nghiệp. 

Điện thoại IP Grandstream XP1782 là sản phẩm mới nhất của Grandstream trong thị trường điện thoại IP tầm trung. Thiết bị này được thiết kế cho những người muốn có một chiếc điện thoại cấp doanh nghiệp. 

Related posts

Leave a Comment