grandstream-dp715_600-300×280

Điện thoại Grandstream DP715 dễ sử dụng, chất lượng cao. Điện thoại IP DECT không dây cho doanh nghiệp nhỏ và người dùng tại nhà. Nhỏ gọn và bền cho phép người dùng di chuyển khắp nhà hoặc văn phòng của họ trong khi duy trì những lợi ích của VoIP gọi điện thoại.

Điện thoại Grandstream DP715 dễ sử dụng, chất lượng cao. Điện thoại IP DECT không dây cho doanh nghiệp nhỏ và người dùng tại nhà. Nhỏ gọn và bền cho phép người dùng di chuyển khắp nhà hoặc văn phòng của họ trong khi duy trì những lợi ích của VoIP gọi điện thoại.

Related posts

Leave a Comment